qriteria är ett framåtblickande företag
inom rekrytering och bemanning.

Har du drivet och ambitionen att vara med på vår kunskapsresa?

Med grundarnas bakgrund i åtanke bidrar vi med vår kunskap inom flera branscher på arbetsmarknaden. Våra noga utvalda uppdragsgivare söker framåtsträvande kandidater inom IT, ekonomi & finans samt offentlig verksamhet.

Har du modet och ambitionen att vara med på vår resa? Vi vänder oss till kandidater som ska bidra med sin kunskap och kompetens till arbetsgivare som redan förstått att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

För konsulter 

076-405 13 16

För arbetsgivare

076-405 13 18

IT & data

  • Mjukvarutestning
  • System- & webbutveckling
  • IT-support

Ekonomi & finans

  • Chef & ledarskap
  • Bank & försäkring
  • Administration & HR

Offentlig verksamhet

  • Administration & HR
  • Förskola & skola
  • Kommun