GRO – Vårt eget koncept

qriteria uppskattar sin omvärld. Därför jobbar vi utifrån vårt eget koncept – GRO.

Gehör för våra uppdragsgivares önskemål.
Respekt för dig, du är vår klient och du ska känna dig viktig hos oss.
Omtanke för miljö och natur.

Våra uppdragsgivare är viktiga för vår, din och Sveriges framtid. Därför lyssnar vi till deras önskemål när vi ska hitta rätt person för deras verksamhet. Men vi ställer samtidigt höga krav på dom.

Oavsett om du jobbar som vikarie eller vill bli rekryterad på heltid av någon av våra uppdragsgivare – var säker på att vi kommer att respektera dig och förstå dina karriärval.

Vi arbetar målmedvetet i vår vardag och har alltid miljö och natur i åtanke. Vi vill påverka den värld som kommande generationer kommer att ärva. Därför tänker vi i flera led när det kommer till miljö, välgörenhet och hållbarhet.

GRO – Tillsammans bygger vi broar