qriteria – hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy

Idag är många stora företag tvungna att arbeta med hållbarhetsfrågor. För oss på qriteria är det ett medvetet och aktivt val.

Här förklarar vi lite om policyn men även vilka typer av företag vi vill arbeta med och vilka vi tar avstånd ifrån.
Läs vidare på sidan om vårt tänk.

Välgörenhet

Vi tror på människan och att alla kan bidra. Därför donerar vi 1% av vår vinst, som ju kommer från våra kunder, till välgörande ändamål. Därmed bidrar ni till en bättre värld!

Med anledning av det ytterst viktiga arbetet som de utför kommer Ecpat och Childhood att vara de mottagande organisationerna för vårt välgörenhetsarbete åren 2019, 2020 samt 2021.

Arbetsgivare som vill arbeta mot en hållbar utveckling får genom sitt samarbete med oss en garanti på att deras hållbarhetspolicy tål granskning. Därmed är ert hållbarhetsarbete aktivt i första, andra och tredje led.

Miljö

Miljön är inte bara viktig för oss men också något vi efterlämnar till kommande generationer. Vi ställer höga krav på oss själva! Därför har vi på qriteria en tydlig och målmedveten satsning på att miljödiplomeras och certifieras senast år 2020.

Hållbarhet & lönsamhet – funkar det?

Att vara hållbar och miljömedveten innebär inte fler kostnader. I vårt koncept tror vi på en smartare, renare och effektivare värld. Stora företag som har en framgångshistoria är många gånger kopplade till ett sunt tänk när det gäller miljö, människa och arbete.

qriteria-model

På qriteria lever vi som vi lär:

  • Färre utskrifter
  • Mail att föredra
  • Telefonsamtal istället för fysiska möten i den mån det är möjligt
  • Miljödiplomering och certifiering

Vi arbetar mer än gärna med:

  • Företag som respekterar miljö & natur
  • Företag som är seriösa och erbjuder goda arbetsförhållanden
  • Företag som tror på vårt koncept om att GRO tillsammans

Vi avstår från:

  • Företag som inte har ett uttalat miljötänk
  • Företag inom casino-, vapen- och tobaksverksamhet
  • Företag eller personer som inte respekterar och följer grundläggande mänskliga rättigheter och respekt till medmänniskan oavsett bakgrund, kön och etnisk tillhörighet.